Vesti Doktorske studije Javna odbrana doktorske disertacije „MECHANICAL CAPACITIES OF THE DIFFERENT MUSCLE GROUPS ASSESSED USING "TWO VELOCITY" METHOD (PROCENA MEHANIČKIH SVOJSTAVA RAZLIČITIH MIŠIĆNIH GRUPA PRIMENOM METODE "DVE BRZINE"“ Danice Janićijević