Vesti Doktorske studije Javna odbrana doktorske disertacije „UTICAJ PROMENE POČETNE VISINE CENTRA MASE TELA NA BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE SKOKA UVIS IZ POLUČUČNjA KOD RUKOMETAŠA“ Milana Petronijevića