Upis 2019/20. Arhiva upisa Konačne rang liste za upis na teret budžeta u narednu godinu OAS i OSS 2018/19.