Upis 2019/20. Arhiva upisa Preliminarne rang liste za upis na teret budžeta u narednu godinu OAS 2018/19.