Вести Вести и догађаји Конкурс за избор у звање ванредног професора за предмет Теорија и методика веслања