Međunarodna naučna konferencija 2017: ЕFЕKТI PRIМЕNЕ FIZIČKЕ АKТIVNОSТI NА АNТRОPОLОŠKI SТАТUS DЕCЕ, ОМLАDINЕ I ОDRАSLIH Štampa
petak, 22 decembar 2017 12:59
zbornici
  pdf datoteka Zbornik radova (6,18MB, 27.04.2018.) | pdf datoteka Zbornik sažetaka (2,26MB, 22.12.2017.)www.fsfvconference.rs

Poslednje ažurirano petak, 27 april 2018 13:38