Završni radovi Zakazane odbrane Termin odbrane završnog rada MAS: SPASOVIĆ MARIJA