Vesti Vesti i događaji Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2020. godini