Konkurs za dodelu Nagrade Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 20 februar 2020 11:20
 
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
 

 

O D L U K U

O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
ZA NAJBOLjE KNjIŽEVNO OSTVARENjE
NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2020. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2019. godini.

Član 2.

Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Član 3.

Kriterijumi koje književno delo mora da zadovolji:

  • delo mora biti ostvarenje jednog autora,
  • delo mora biti objavljeno kao zasebna knjiga u najmanje 300 primeraka, sa CIP zapisom i ISNB brojem,
  • delo treba da ima najmanje 3 tabaka, tj. 48 strana,
  • delo mora biti objavljeno prvi put u 2019. godini,
  • u izbor mogu ući samo umetnička ostvarenja: roman, zbirka pripovedaka, zbirka pesama, drama, esej, putopis i memoari.

Uz prijavu je poželjno priložiti recenzije.

Član 4.

Rok za podnošenje prijava je od 21. februara do 21. aprila 2020. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom - Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Član 5.

Izbor najboljeg književnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.

Član 6.

Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 7.

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Član 8.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Član 9.

Konkurs objaviti u dnevnom listu "Politika".

 

 

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Sofija Stefanović

 

  Dokumenta u prilogu:
 Povratak na početnuVesti i događaji“