Konkurs za dodelu stipendije „Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke“ za školsku 2019/2020. godinu Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 14 novembar 2019 15:08
Fondacija
„Milana Stefanovića-Smederevca
i supruge Darinke“
Studentski trg 1
Beograd
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 13.11.2019. godine
03-06 Broj: 67-4618/1-19

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, broj 06-17570/14-12 od 26.12.2011. godine, Odbor Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, na sednici održanoj 13.11.2019. godine, doneo je:

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJE
FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA-SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE
ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentu Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta, kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2019/2020 godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, koji se u školskoj 2019/2020 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine,
  2. visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50.

Prednost će imati studenti koji su upisani na akreditovani studijski program/modul menadžmenta ili trgovine.

Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1,
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.
Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 18. novembra do 18. decembra 2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - za Konkurs Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
Ukoliko su dva ili više kandidata redovno upisali školsku godinu i imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.
Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

PREDSEDNIK
ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Maja Levi-Jakšić

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji