Konkurs za dodelu stipendija Fondacije „Koste Migrića“ Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 07 novembar 2019 10:58
Fondacija
„KOSTE MIGRIĆA“
Studentski trg 1
Beograd
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 06.11.2019. godine
03-16 Broj: 612-4569/1-19

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 06.11.2019. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE „KOSTE MIGRIĆA“
ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2019/2020 godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2019/2020 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine,
  2. visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50.
Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Koste Migrića.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.
Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 12. novembra do 12. decembra 2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
Ukoliko su dva ili više kandidata, koji su po prosečnoj oceni rangirani na trećem mestu, redovno upisala školsku godinu i imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.
Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

PREDSEDNIK
ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Milan Martić

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji