Konkurs za dodelu stipendija Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ Štampa
Vesti i događaji
utorak, 05 novembar 2019 19:06
Fondacija
„Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“
Studentski trg 1
Beograd
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 22.10.2019. godine
03-15 Broj: 612-4251/1-19

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, broj: 06-300/4-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, na sednici održanoj 22.10.2019. godine, doneo je:

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“
ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) stipendije za školsku 2019/2020 godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:

  • Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
  • Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
  • Grupacije medicinskih nauka,
  • Grupacije društveno-humanističkih nauka.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine,
  2. visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50.
Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
  • Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.
Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 11. novembra do 11. decembra 2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon (011) 3207-426 i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
Ukoliko su dva ili više kandidata redovno upisali školsku godinu i imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.
Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

 

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA
ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Slaviša Stanković

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji