Konkurs za dodelu stipendije „Zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2019/2020 godinu“ Štampa
Vesti i događaji
ponedeljak, 04 novembar 2019 18:34
ZADUŽBINA LjUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
Studentski trg 1
Beograd
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 01.11.2019. godine
03-04 Broj: 67-4465/1-19

Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012. godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 01.11.2019. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJE
ZADUŽBINE LjUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentu Univerziteta u Beogradu, za školsku 2019/2020 godinu.
Na Konkurs se može prijaviti student osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2019/2020 godini finansira iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine i
  2. visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50.
Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 6.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.
Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 5. novembra do 5. decembra 2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
Ukoliko su dva ili više kandidata redovno upisala školsku godinu i imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju. Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Ljubodrag Savić

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji