Konkurs za dodelu "Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića" Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 31 oktobar 2019 19:17
ZADUŽBINA MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA
BEOGRAD
Studentski trg 1
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 22.10.2019. godine
03-03 Broj: 612-4399/1-19

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, broj: 06-17568/14-12 od 22.12.2011. godine, Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, na sednici održanoj 22.10.2019. godine doneo je:

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU
"NAGRADA MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA"

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 8 (osam) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2019/2020 godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2019/2020 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Član 3.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
  4. Stručni rad studenta, koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
    • da je izrađen samostalno (jedan autor), za šta je potrebno priložiti Izjavu o tome da je stručni rad rezultat spostvenog rada (Obrazac Izjave preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“) i
    • da je priložena preporuka profesora matičnog fakulteta i kompetentnog za oblast na fakultetu na kome student studira.

Rad se dostavlja isključivo na srpskom jeziku, u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, koje se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“.
Kompletna dokumentacija navedena u članu 3. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Član 4.

Rok za podnošenje prijava je od 11. novembra do 11. decembra 2019. godine. Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs za „Nagradu Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“. Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Član 5.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Član 6.

Izbor kandidata za dodelu nagrada vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.
Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja nagrada ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 7.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Slađana Benković

Dokumentacija koja prati Konkurs:

 

 Povratak na početnuVesti i događaji“