Konkurs zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića Štampa
Vesti i događaji
petak, 25 oktobar 2019 20:56
ZADUŽBINA MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA
BEOGRAD
Studentski trg 1
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 22.10.2019. godine
03-03 Broj: 612-4273/1-19

Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, broj: 06-17568/14-12 od 22.12.2011. godine, Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, na sednici održanoj 22.10.2019. godine doneo je:

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU
"NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA"

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 52 (pedeset dve) jednokratne materijalne pomoći u iznosu od po 50.000,00 dinara, studentima Univerziteta u Beogradu na studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu upisani na osnovne, master i doktorske akademske studije, koji su se u školskoj 2018/2019 godini finansirali iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijum za dobijanje materijalne pomoći je slabije materijalno stanje. Ukoliko dva ili više studenata ima istu visinu prosečnog mesečnog prihoda po članu porodice, prednost će imati student sa višom prosečnom ocenom svih položenih ispita iz prethodnih godina studija.

Član 3.

Studenti koji su u školskoj 2018/2019 godini bili korisnici drugih stipendija i materijalne pomoći, nemaju pravo na materijalnu pomoć Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Član 4.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava sa obrazloženjem kojom se potvrđuje potreba za dodelom materijalne pomoći,
  • Uverenje fakulteta o upisu školske 2018/2019 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija, zaključno sa školskom 2018/2019,
  • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun 2019. godine i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.
Član 5.

Rok za podnošenje prijava je od 1-30. novembra 2019. godine.

Član 6.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu materijalne pomoći vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“. Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja materijalnih pomoći ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli materijalne pomoći student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Slađana Benković

Dokumentacija koja prati Konkurs:

 

 Povratak na početnu "Vesti i događaji"