Vesti Vesti i događaji Najava predavanja „Bionički ekstremiteti: nove perspektive u paraolimpijskom sportu“