Vesti Vesti i događaji 1. Nacionalna naučna i stručna konferencija „AKTUELNOSTI U TEORIJI I PRAKSI SPORTA FIZIČKOG VASPITANjA I REKREACIJE“