Vesti Vesti i događaji 1. Nacionalna naučna i stručna konferencija „Aktuelnosti u teoriji i praksi sporta, fizičkog vaspitanja i rekreaciji“