Vesti Vesti i događaji Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu