Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 25 oktobar 2018 07:32

Obaveštavamo da će se pristupno predavanje dr VLADIMIRA MILETIĆA, za izbor nastavnika u zvanje docenta, uža naučna oblast Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije – predmet Aktivnosti u prirodi održati u 13 časova u Svečanoj sali Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, dana 31.10.2018. godine.
Tema predavanja je: „Organizacija terenske nastave letnjeg logorovanja“. Predavanje će se održati pred komisijom u sastavu:

  1. Van. prof. dr Darko Mitrović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: Uža naučna oblast: nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije;
  2. Red. prof. dr Irina Juhas, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Uža naučna oblast: Nauka fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije;
  3. Red. prof. dr Zvezdan Savić, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, uža naučna oblast: Sport i fizičko vaspitanje.

Kandidat je blagovremeno obavešten o vremenu i mestu održavanja pristupnog predavanja, u skladu sa čl. 2. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu.

Pristupno predavanje je javno.

 

D E K A N A T

 

 Povratak na početnu stranu „Vesti i događaji“