Vesti Vesti i događaji Konkursa za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu