Vesti Vesti i događaji Poziv na seminar „FIZIČKO VEŽBANjE I PLIVANjE DECE SA OŠTEĆENIM VIDOM“ primeri dobre prakse