Vesti Vesti i događaji Ažuriranje podataka u ŠV-20 obrazcu i provera postignutih rezultata u šk.2016/17.