Vesti Vesti i događaji Obaveštenje za studente svih nivoa studija o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju