Vesti Vesti i događaji Inter-institucionalni sporazum sa Univerzitetom Masarik iz Brna, Češka