Vesti Vesti i događaji Asocijacija „Sport za sve“ Beograda dodelila Zahvalnicu za dugogodišnju saradnju Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu