Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2015/2016. godinu Štampa
Vesti i događaji
sreda, 23 decembar 2015 13:49
Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1
Beograd
Konkursi Zadužbina i Fondacija Univerziteta
Beograd, 23.12.2015. godine
03 Broj: : 67-5805/1-15

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 23.12.2015. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2015/2016. godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2015/2016. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje svake školske godine u statusu finansiranja iz budžeta,
  2. visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00,
  3. slabije materijalno stanje, što se dokazuje potvrdama o primanjima članova porodice, za period januar-septembar 2015. godine.
Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENjE da se student od upisa fakulteta školuje u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • UVERENjE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
  • UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar – septembar 2015. godine
  • PORESKO UVERENjE sa opštine na kojoj je prijavljen podnosilac prijave (student), o tome da li se i za koju nepokretnu imovinu duži kao poreski obveznik.
Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 24. decembra 2015. godine do 23. januara 2016. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fondacije Koste Migrića.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondova, na telefon 3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Fondacije i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Fondacije Koste Migrića. Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs na stranici Fondacije Koste Migrića.

 

 

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Milan Martić

 

 Povratak na početnu "Vesti i događaji"