Preporuka o blagovremenom izboru teme za završni rad Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 29 oktobar 2015 15:48
UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA
02-br. 2697
Beograd, 29. oktobar 2015.

 

Poštovani studenti završnih godina, molimo vas da na vreme razmišljate o izboru teme vašeg završnog rada i blagovremeno preduzmete sve što je neophodno da bi vam tema završnog rada bila odobrena pre kraja poslednjeg semestra nastave.

Za izradu i odbranu kvalitetnog završnog rada potrebno je nekoliko meseci, te svi studenti koji nameravaju da diplomiraju u tekućoj školskoj godini (koja se završava 30. septembra), treba da imaju odobrenu temu najkasnije u junu tekuće školske godine.

Preporuku dostaviti:

  • Studentskom parlamentu,
  • Službi za studentska pitanja,
  • Istaći na sajtu Fakulteta,
  • Istaći na oglasnim tablama završnih godina studija,
  • Arhivi.

 

PRODEKAN ZA NASTAVU    
Red. prof. dr Stanimir Stojiljković

 

 Povratak na početnu stranu "Vesti i događaji"