Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu u vezi sa rangiranjem studenata Štampa
Vesti i događaji
sreda, 07 oktobar 2015 17:39

Senat Univerziteta u Beogradu na sednici održanoj 22. septembra. 2015. godine donosi Zaključak. Rangiranje obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se na osnovu rang liste sačinjene prema postignutom uspehu u prethodnom školovanju. Da bi se student rangirao na osnovu prethodnog stava mora imati 48 ESPB bodova ostvarenih u školskoj 2014/15. godini. Redosled na rang listi se određuje prema ponderisanoj srednjoj oceni koja se računa na sledeći način:

pdf Preuzmi kompletan zaključak... (649kB)