Osiguranje Štampa
Vesti i događaji
petak, 25 septembar 2015 14:16

Dekanat obaveštava da su svi studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u obavezi da budu osigurani u toku cele školske godine. Pri upisu studenata potrebno je uplatiti osiguranje u iznosu od 500 din.
Ukoliko student ne želi da se osigura preko fakulteta, to može učiniti i u nekom drugom osiguravajućem društvu, s tim da kopiju tog osiguranja donese prilikom upisa.