Obaveštenje za studente koji studiraju po starom nastavnom planu (upisani 2005/06. i pre) Štampa
Vesti i događaji
utorak, 22 septembar 2015 17:16

Studenti upisani po starom nastavnom planu, a kojima zaključno sa 30.09.2015. godine prestaje status studenta, mogu izvršiti povraćaj statusa studenta u periodu od 15.10. do 25.10.2015. godine.
Potrebno je da u Studentskoj službi predaju:

  • 2 popunjena ŠV obrasca;
  • Uplatnicu na ime školarine u iznosu od 30.000,00 (moguće je i plaćanje u tri jednake rate);
  • Uplatnicu u iznosu od 1.000,00 dinara na žiro račun fakulteta 840-1102666-24 (svrha uplate je članarina za Univerzitetski centar)
  • indeks