Vesti Vesti i događaji 12. međunarodna konferencija „KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA“ u Zagrebu