Vesti Vesti i događaji Saradnja FSFV-a i Kineziološkog fakulteta iz Splita