Obaveštenje studentima koji su podneli molbe za oslobađanje dela školarine Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 16 januar 2014 12:12

Dekanat obaveštava studente koji su podneli molbu za oslobađanje dela školarine za školsku 2013/2014. godinu, da moraju molbu dopuniti predlogom načina na koji će nadoknaditi eventualno umanjenje dugovanja. Molbe koje ne budu dopunjene ovim predlogom neće biti uzete u razmatranje.