Sufinansiranje TiM Skijanja Štampa
Studentski parlament
četvrtak, 22 novembar 2018 19:16

Studentski parlament raspisuje konkurs za studente koji pohađaju praktičnu nastavu TIM Skijanja na Kopaoniku za školsku 2018/19. godinu. (Konkurs je namenjen studentima koji su u teškoj finansijskoj situaciji). Studentski parlament će sufinasirati 10 studenata sa 50% od ukupne cene. Prednost će imati studenti bez roditelja, ili sa jednim roditeljem, kao i studenti razvedenih roditelja. Potrebna dokumentacija:

  • Potvrda o smrti člana porodice (izvod iz matične knjige umrlih);
  • Potvrda razvedenih roditelja;
  • Potvrda o prosečnom primanju po članu porodice (overena u Opštini - Ova potvrda je obavezna za konkurs);

Potrebnu dokumentaciju dostaviti kovertirano arhivi fakulteta i naznačiti sa tekstom „Studentski parlament&ldquo, konkurs za sufinansiranje praktične nastave TIM skijanja 2018/19.“. najkasnije do 7. decembra 2018. godine.

Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati!