Vesti Strukovne studije Obaveštenje za studente osnovnih strukovnih studija o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju