Odluka o uslovima upisa u višu (drugu, treću ili četvrtu) godinu studijskog programa OAS i OSS U školskoj 2019/20. Štampa
Odluke
četvrtak, 27 jun 2019 15:50

Odluka o uslovima upisa u višu (drugu, treću ili četvrtu) godinu studijskog programa OAS i OSS U školskoj 2019/20. (2,60MB)

Odluka je doneta na 15. sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 24.6.2019.