Odluka o dinamici plaćanja za sve nivoe studija u školskoj 2018/19. godini Štampa
Odluke
utorak, 18 septembar 2018 17:30

Studenti na svim nivoima studija u školskoj 2018/2019. godini svoje finansijske obaveze po osnovu školarine, ESPB bodova nepoloženih ispita i dr. mogu platiti u celosti ili na rate, na sledeći način:

  • 30% od ukupnog finansijskog zaduženja (plaća se prilikom upisa), a ostatak zaduženja se deli na četiri jednake rate sa datumima dospeća:
  • prva rata do 01.12.2018. godine,
  • druga rata do 01.02.2019. godine,
  • treća rata do 01.04.2019. godine,
  • četvrta rata do 20.05.2019. godine.
Preuzmi zvaničnu Odluku ... (395kB)