M. Živković - doktorska disertacija na javnost Štampa
Odluke
ponedeljak, 16 oktobar 2017 18:03

Nastavno-naučno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na 01. sednici u školskoj 2017/18. godini održanoj 12.10.2017. godine, u skladu sa čl. 29 i 30. Statuta Fakulteta, donelo je

O D L U K U

 

Prihvata se Referat Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije studenta Doktorskih akademskih studija Milene Živković, pod nazivom: „Mehanička svojstva različitih mišićnih grupa procenjena motoričkim testovima“.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 

Poslednje ažurirano sreda, 18 oktobar 2017 14:44