Odlukа i Referаt Komisije zа izbor nаstаvnikа u zvаnju docent-vаnredаn profesor zа predmet Antropomotorikа Štampa
Odluke
ponedeljak, 19 jun 2017 12:57

Nastavno-naučno i Izborno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na 11. sednici održanoj 15.06.2017. godine, u skladu sa čl. 63. čl. 64. i čl .65. Zakona o visokom obrazovanju RS i u skladu sa čl. 29. i čl.30. Statuta Fakulteta, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Referat Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanju docent-vanredan profesor, za užu naučnu oblast Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, za predmet Antropomotorika, upućuje se na javnost u trajanju od 30 dana i nalaziće se u Biblioteci Fakulteta.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: