Odluka i Referat Komisije za izbor nastavnika u zvanju vanredan-redovan profesor za predmet Teorija i metodika fudbala Štampa
Odluke
petak, 16 decembar 2016 19:06

Nastavno-naučno i Izborno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na 3. sednici održanoj 15.12.2016. godine, u skladu sa čl. 63. čl. 64. i čl .65. Zakona o visokom obrazovanju RS i u skladu sa čl. 29. i čl.30. Statuta Fakulteta, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Referat Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanju vanredan-redovan profesor, za užu naučnu oblast Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, za predmet Teorija i metodika fudbala, upućuje se na javnost u trajanju od 30 dana i nalaziće se u Biblioteci Fakulteta.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: