Odluka i Izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije Miloša Markovića Štampa
Odluke
ponedeljak, 14 novembar 2016 18:49

Nastavno-naučno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na drugoj sednici održanoj 10.11.2016, u skladu sa članom 29. i 30. Statuta Fakulteta, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Prihvata se Referat Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Miloša MARKOVIĆA, pod nazivom: „Fizička kultura i etika – teorijsko eksperimentalni model istraživanja“.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: