Vesti Odluke Referat i Odluka Komisije za pregled, ocenu I odbranu magistarskog rada kandidata Siniše MARINAC