Vesti Master akademske studije Rezultati sa kolokvijuma održanog 30.12.2016. godine na predmetu Menadžment u obrazovanju i sportu