Konkurs za upis na Doktorske Akademske studije u šk.2011 / 2012.god. Štampa
Doktorske studije
petak, 02 septembar 2011 10:02

Fakultet raspisuje konkurs za upis na Doktorske akademske studije u školskoj 2011 /  2012. godini. Studijski program: Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije za sticanje naučnog zvanja: DOKTOR NAUKA – FIZIČKO VASPITANJE I SPORT. Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje:

Opširnije...