Obaveštenje o terminu javna odbrane predloga tema doktorskih disertacija Štampa
Doktorske studije
utorak, 08 januar 2019 18:08

Obaveštava se zainteresovana stručna i naučna javnost da će se u četvrtak, 10.01.2019. godine, u svečanoj sali Fakulteta, sa početkom u 14.00 časova, održati javna odbrana predloga projekata doktorskih disertacija studenata sa programa doktorskih studija.
Predloge projekata braniće sledeći studenti:

  • Miloš Petrović PROCENA MEHANIČKIH SVOJSTAVA MIŠIĆA PRIMENOM SPECIFIČNOG KAJAKAŠKOG TESTA
  • Nikola Majstorović GENERIČKI MODEL MOTORIČKIH I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ODBOJKAŠICA U FUNKCIJI ODREĐIVANjA EFIKASNOSTI TRENAŽNE TEHNOLOGIJE
  • Ivan Marović EFEKTI SMANjENOG NAPREZANjA NA MEHANIČKE KAPACITETE MIŠIĆA DOBIJENE IZ FUNKCIONALNIH TESTOVA ZA NOGE I RUKE
  • Danica Janićijević PROCENA MEHANIČKIH SVOJSTAVA RAZLIČITIH MIŠIĆNIH GRUPA PRIMENOM METODE "DVE BRZINE"