Obaveštenje Veća OAS Štampa
Akademske studije
sreda, 22 maj 2019 16:41
  • Poslednji rok za podnošenje prijava za odobravanje Završnih radova na Osnovnim akademskim studijama je 5. u mesecu, da bi u tom mesecu bile razmatrane i odobravane na sednici Veća osnovnih akademskih studija (Odluka 02-br. 2840);
  • Shodno ovoj odluci poslednji rok za podnošenje prijava za odobravanje Završnih radova na Osnovnim akademskim studijama u tekućoj školskoj godini je 5. septembar.