Konačna rang lista odobrenih kredita/stipendija za šk.2014/15. Štampa
Akademske studije
petak, 20 februar 2015 11:29

Konačna rang lista odobrenih kredita/stipendija za školsku 2014/15. godinu nalazi se u službi za studentska pitanja osnovnih akademskih studija. Korisnici kredita koji nemaju menično pokriće, dužni su da dostave obrasce br.6, menicu i štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju lične karte žiranta.
Popunjene obrasce dostaviti referentu službe za studentska pitanja osnovnih akademskih studija