Ciljevi Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije sporta

Obrazovni ciljevi studijskog programa Sport su u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju sportskih trenera u svetu i sa potrebama šire društvene zajednice. Oni proizilaze iz objektivnog sagledavanja stanja trenerske struke u našoj zemlji i potreba za obezbeđivanjem stručnog kadra u ovoj oblasti.
Obrazovni ciljevi osnovnih strukovnih studija studijskog programa Sport su formiranje savremenog, kompetentnog i samostalnog trenera, osposobljenog za sve oblike stručnih i praktičnih aktivnosti iz oblasti sportskog treninga i takmičenja. On je osposobljen da sa uspehom primenjuje sve relevantne trenažne metode i sredstva, planira i programira sportske aktivnosti, kao i da u praksi primenjuje tehnološka dostignuća u oblasti sporta (izabranoj sportskoj grani). To podrazumeva sticanje određenih teorijskih i posebno praktičnih, primenjivih znanja iz oblasti sporta, odnosno sportskog treninga i takmičenja, i to:

  • određenih opštih znanja značajnih za trenersku struku, kao što su: informatika, engleski jezik,
  • određenih znanja iz područja, kao što su: psihologija, pedagogija, sociologija, anatomija, fiziologija, biologija, biomehanika, ishrana itd.,
  • usko specifičnih i aplikativnih znanja iz oblasti kao što su: istorija sporta, dečiji sport, teorija sporta, teorije sportskog treninga, tehnologije sportskog treninga, specifičnih sportskih grana i disciplina i drugo.

Nastavni sadržaji predmeta koji se izučavaju na studijskom programu Sport su u funkciji osposobljavanja studenata za samostalnu primenu svih relevantnih metoda tehnologije i organizacije realizacije sportskih aktivnosti. Usklađeni su sa potrebama sporta, odnosno društvene zajednice. Studenti koji završe studijski program Sport su u potpunosti osposobljeni za rad u: sportskim klubovima, sportskim školama, reprezentativnim selekcijama, sportskim savezima, sportskim centrima, zahvaljujući obezbeđenju kvalitetne prakse u cilju profesionalnog rada.

Posebna pažnja se poklanja razvijanju sposobnosti da se stečena znanja integrišu i primene u praksi. U tom smislu jedan od važnih ciljeva je stimulisanje razvoja kreativnih i inovacionih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kao i inicijative studenata.

Ciljevi studijskog programa su potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.