Treća godina Štampa
Studije od 2014/15 - Strukovne studije sporta
    Predmeti i izborni predmeti treće godine studija
Red.
broj
Šifra Naziv (kraći opis predmeta)  pdf Seme. Tip 
pred.
Stat. Časovi aktivne
nastave
Predav.   Vežbe
Osta. ESPB
  Ukupno časova
aktivne nastave na
godini studija 644,95
  60
1. SS3O1714 5 AO O 2 1   4
2. SS3O1814 5 S O 1 3   5
3. SS3O1914 5 S O 1 2   3
4. SS3O2014 5 S O 1 2   4
5. SS3O2114 5 S O 2 1   5
6. SS3O2214 5 S O 2 2   5
7. SS3IB414 5   IB       8
8. SS3O1814N 6 S O 1 3   5
9. SS3O2314 6 AO O 3 0   3
10. SS3O2214N 6 SA O 2 2   6
11. SS3IB514 6   IB       8
12. SS3O2414 6           4
   
Ukupno:  
      294,95 350    
Osnovne strukovne studije - Sport - Predmeti izbornog bloka 4.
  Časovi aktivne
nastave
   
1. SS4I0114
  Boks
5 SA I 1 2 0 4
2. SS4I0214 5 SA I 1 2 0 4
3. SS4I0314 5 SA I 1 2 0 4
4. SS4I0414 5 S I 2 0 0 4
5. SS4I0514 5 SA I 1 2 0 4
6. SS4I0614 5 SA I 1 2   4
Osnovne strukovne studije - Sport - Predmeti izbornog bloka 5.
  Časovi aktivne
nastave
   
1. SS5I0114 6 SA I 1 2 0 4
2. SS5I0214 6 SA I 2 1 0 4
3. SS5I0314
  Rvanje
6 SA I 1 2 0 4
4. SS5I0414 6 SA I 1 2 0 4
5. SS5I0514 6 SA I 1 2 0 4
6. SS5I0614
  Tenis
6 SA I 1 2 0 4
Osnovne strukovne studije - Sport - Pomoćna navigacija
  arrow  Prva godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 1.  
  arrow  Druga godina   arrow  Predmeti izbornog bloka 2.   arrow  Predmeti izbornog bloka 3.